2008-02-26

Περί BloggingΑπό το nylon
 1. Τα blogs είναι διάλογος - ελεύθερος ανεμπόδιστος διάλογος ανάμεσα σε πολίτες.
 2. Τα blogs είναι μια πρόσκληση σε διάλογο, σε διαφωνία, και επικοινωνία.
 3. Τα
  blogs δεν κέρδισαν το ενδιαφέρον της κοινωνίας επειδή λένε ψέματα
  συκοφαντούν. Το κέρδισαν επειδή η κοινωνία έχει ανάγκη από μια
  αυθεντική φωνή.
 4. Τα blogs
  είναι το δικαίωμα του καθενός να εκφέρει την άποψή του. Δεν υπάρχουν
  "ενημερωτικά" και "μη ενημερωτικά" blogs. Μέσα από το διάλογο όλοι κάτι
  μαθαίνουμε.
 5. Τα blogs δεν
  τα γράφουν επαγγελματίες - τα γράφουν πολίτες. Μπορεί να αξιοποιούν την
  όποια επαγγελματική τους εμπειρία, μπορεί και όχι.
 6. Ο
  blogger δεν χρησιμοποιεί εθνικούς πόρους (όπως οι τηλεραδιοσυχνότητες),
  και συνεπώς δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια ο τρόπος και το
  περιεχόμενο της έκφρασής του. O blogger αξιοποιεί το απεριόριστο
  μέγεθος του παγκόσμιου Δικτυακού ιστού για να εκφράσει και τη δική του
  άποψη.
 7. Η Πολιτεία, τα
  Media, οι επιχειρήσεις, και όλοι οι θεσμοθετημένοι οργανισμοί της
  Ελληνικής κοινωνίας, αξίζει να παρακολουθούν τους bloggers και τον
  διάλογο τους. Ακόμα καλύτερο θα είναι να συμμετέχουν ισότιμα σε αυτόν
  το διάλογο. Θα μπορέσουν και οι ίδιοι να γίνουν σοφότεροι μαθαίνοντας
  την άποψη του απλού πολίτη, αντί να προσπαθούν να την περιορίσουν στα
  δικά τους καλούπια.
 8. Το
  δικαίωμα του blogger να γράφει ελεύθερα την άποψή του είναι ιερό. Αν με
  αυτά που γράφει καταπατά συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, υπάρχουν
  νόμιμες διαδικασίες για την δίωξή του.
 9. Στο βαθμό που δεν παραβιάζει με σαφή τρόπο διατάξεις του νόμου, η ανωνυμία είναι δικαίωμα του blogger.